Úvodní slovo

Vítáme Vás na stránkách zaměřených na texty písní, které jsou umístěny našich stránkách country.funsite. Pro zájemce jsou zde připraveny texty více než 83, 081 skladeb, což pokrývá 60% naší nabídky. Naší snahou je toto množství stále navyšovat a doplňovat, na čemž se můžete aktivně podílet i Vy. Uvítáme zasílání chybějících textů, popřípadě webové adresy, kde jsou tyto texty umístěny. Rovněž předem děkujeme za upozornění na jakékoliv chyby, které se zde vyskytují.

Foreword

Welcome to the website focused on the lyrics, which are located country.funsite our site. For those interested, there are texts prepared more than 83, 081 songs, which covers 60% of our offer. Our goal is to continuously increase the amount of a supplement, on which you can actively participate too. We welcome sending the missing texts, or web addresses where these texts are placed. Also, thank you in advance for pointing out any errors that occur here.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich