Úvodní slovo

Vítáme Vás na stránkách zaměřených na texty písní, které jsou umístěny našich stránkách country.funsite. Pro zájemce jsou zde připraveny texty více než 190000 skladeb, což pokrývá 74% naší nabídky. Naší snahou je toto množství stále navyšovat a doplňovat, na čemž se můžete aktivně podílet i Vy. Uvítáme zasílání chybějících textů, popřípadě webové adresy, kde jsou tyto texty umístěny. Rovněž předem děkujeme za upozornění na jakékoliv chyby, které se zde vyskytují.

Foreword

Welcome to the website focused on the lyrics, which are located country.funsite our site. For those interested, there are texts prepared more than 190000 songs, which covers 74% of our offer. Our goal is to continuously increase the amount of a supplement, on which you can actively participate too. We welcome sending the missing texts, or web addresses where these texts are placed. Also, thank you in advance for pointing out any errors that occur here.